Transfer Fiyatlandirmasi – 5


2.3 Emsallere Uygunluk Süreci
Tamamen veya kısmi olarak transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak
dağıtılan kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulamasında, bu maddedeki şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır.
Daha önce yapılmış olan vergilendirme işlemlerinde taraf olan mükellef gözetiminde gerekli düzeltmeler yapılır.Düzeltmenin olması için örtülü kazanç dağıtan kurum adına ayrılan vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şartı bulunmaktadır.

Gelir idaresi başkanlığı

2.3.1 Düzeltme İşlemleri

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazancın kâr payı sayılması ise mükellefler bu kâr payına ilişkin olarak istisna hükümlerden yararlanabileceğinden “karşı taraf düzeltmesi” şeklinde bir ibare kullanılarak işleme taraf olanlar arasında gerçekleşme imkanı bulundurulur.Bu sebepten dolayı da dağıtılmış kâr payının net kâr payı tutarı olarak kabul edilmesi ve brüte tamamlanması sonucun da bulunan tutar üzerinden de ortakların hukuki niteliğine göre belirlenen oranlarda vergi kesintisi uygulanır.
Daha önce yapılmış olan vergilendirme işlemleri mükellef taraflarının da gözetiminde düzeltilmektedir.Ancak, bu düzeltmenin yapılabilmesi için de örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve bunun ödenmiş olması şartının bulunduğunu tekrar söylemekte fayda vardır.Örtülü kazanç dağıtılan kurum gözetiminde yapılacak olan düzeltmelerde dikkate alınacak şeyler tutar, kesinleşen ve ödenen tutardır.
Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı şartlarının gerçekleşmesi halinde, örtülü kazanç dağıtan kurum tarafından işlemlerin yapıldığı geçici döneminde hesaben gerekli düzeltme işlemleri yapılabilmektedir.Örtülü kazanç dağıtılan tarafından da aynı dönemde düzeltme yapılması mümkün olmaktadır.
Düzeltmenin geçici vergi döneminde yapılması halinde ise örtülü kazanç dağıtan kurum tarafından verilen düzeltme beyannamesi ile tahakkuk eden vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şartı sağlandığında örtülü kazanç dağıtılan tarafından da düzeltme yapılabilir.Ancak bu bir sonraki geçici dönemde uygulanır.
Hesap döneminin kapanmasından sonra transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yapan kurumun düzeltme sonucu tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması halinde, karşı taraf da gerekli düzeltme işleminin kendiliğinden yapılabilmesi mümkün olmaktadır.
Örtülü kazanç dağıtan kişinin tam mükellef bir kurum olması halinde; Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç tutarı kâr payı geliri olarak dikkate alınır ve şartların varlığı bulunduğu takdirde iştirak kazançları istisnasından yararlanılacak ve düzeltme işlemi gerçekleşecektir.Bu tutar ödendiğinde ise kazanç dağıtan mükellefin bu düzeltmeleri ilgili dönem beyannameleri üzerinde yapması gerekmektedir.
Örtülü kazanç dağıtan kişinin dar mükellef kurum, gerçek kişi, vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf olan herhangi bir kişi olması halinde ise ; Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç tutarı, örtülü kazanç dağıtılanın gözetiminde yasanın 13. maddesinde belirtilen nedenlerden dolayı şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kâr payı olarak kabul edilmektedir.Bu şekildeki dağıtılmış kâr payı net kâr payı tutarı olarak kabul edilir ve brüte tamamlanmasının ardından sonucu bulunan tutar üzerinden vergi kesintisine tabi tutulur.
Gerekli bilgi, belge ve ibraz vb işlemlerin yapılmadığı durumlarda ceza ve yaptırımlar uygulanmaktadır.Bunlar; Vergi Usul Kanunu yer alan genel ceza hükümleri, vergi zıyaı cezası ve usulsüzlük cezalarıdır.

Transfer Fiyatlandirmasi – 5 ile Benzer Yazılar:

14 Nisan 2011 Saat : 1:20

Transfer Fiyatlandirmasi – 5 Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

kişisel web günlüğü , ekonomi yazıları , sosyal medya yazıları ,  Son Yazılar FriendFeed
reklam
reklam
reklam
reklam

Kimler İzliyor Kimler