Transfer Fiyatlandırması – 2


1.2 Emsallere Uygunluk
Ülkemizdeki 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ‘nda ya da global anlamda OECD yapılan düzenlemelerle emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerin yaptığı mal veya hizmet alım satımlarında uygulanan fiyat ya da bedelin, aralarında bu ilişkinin bulunmadığı takdirde gerçekleşeceği fiyat ya da bedelin uygun olup olmamasını ifade etmektedir.
İlişkili kişiler olarak belirttiğimiz kavramın tanımını yapacak olursak; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının bağlantılı bulunduğu gerçek kişi ya da kurum ile idaresi, denetim veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi, kişiler veya kurumlar olarak belirleyebiliriz. Burada bir önemli nokta olarak da ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy veya altsoyları ile üçüncü dereceden de olmak üzere ilişkili kişiler kavramı içerisine dahil edilmektedir. Emsallere uygunluk ilkesinde öncelikle iç emsaller belirlenir ve bedelin bulunamadığı takdirde dış emsallere başvurulur.

1.2.1 Karşılaştırabilirlik Analizi
Karşılaştırılabilirlik analizi emsallere uygunluk ilkesine paralellik göstermektedir. Karşılaştırabilirlik analizi, genel anlamda ilişkili kişilerin aralarındaki mal veya hizmet alım ya da satımı işlemlerinin koşullarında, aralarında ilişki bulunmayan kişilerle aynı nitelikte olan alım ya da satımın gerçekleşmesi durumunda bu şartların karşılaştırılmasını ifade eder.
a)Mal veya hizmetlerin nitelikleri: Mal veya hizmetlerin niteliklerinde benzerlikler gözükebilmektedir.Kontrol altındaki ve dışındaki işlemlerin karşılaştırabilirlik tespitinde, bu tür farklılıklar göz önünde bulundurulmaktadır.Örneğin; bilinen bir marka adı altında üretim faaliyetlerini sürdüren kurumluş fiyatı ile aynı pazardaki benzer nitelikleri olan bir ürünü üreten kuruluşun fiyatı marka özelliğine bakılmaksızın karşılaştırılma yapıldığında emsallere uygun fiyat ulaşılmaz olacaktır.
b) İşlev analizi: İşlemlerin karşılaştırılması tespitinde, tarafların gerçekleştirmiş oldukları işlevlerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.Kontrol içi veya kontrol dışındaki işlemleri gerçekleştiren ilişkisiz kişilerin üstlenmiş oldukları işlevlerde belli maddi farklılıklar gözetildiğinde, düzeltme işlemi zorunlu olur.
Ayrıca işlev analizi yapılırken, ilgili tarafların üstlenmiş oldukları risklerin de dikkate alınması gerekir.Eğer bu riskler koşulları etkiliyorsa ve üstlenilmiş riskler arasında önemli farklılıklar gözetiliyorsa, bunların düzeltilmesi mümkün olmuyorsa karşılaştırılabilirlik analizi söz konusu olmamaktadır.
c) Ekonomik koşullar: Eğer işlemlerin konusu mal ve hizmet bakımında aynı olduğu halde, pazardaki koşulların farklılığı varsa emsallere uygunluk fiyat farkı olabilmektedir.Bundan dolayı karşılaştırma yapılırken pazardaki koşulların aynı olması ya da fiyat üzerinde bulunan etkisi düzeltmeye gitmektedir.Karşılaştırma konusu olabilecek ekonomik koşullar arasında pazar hacmi, pazardaki rekabet, coğrafi konum, mal ya da hizmetin arz ya da talep düzeyleri, pazarda devlet tarafından yapılmış düzenlemeler, ulaşım harcamaları, işlem tarihi gibi koşullar sayılabilir.
Örneğin; Türkiye ‘de tam mükellef olan M Kurumu tarafından Japonya ‘da ilişkili kuruma rekabet nedeniyle 1000 TL ‘ye satılan ürünü, Türkiye ‘de ilişkisiz olduğu kuruma 1250 TL ‘ye satılıyorsa, pazarın içinde bulunduğu şartların fiyat üzerindeki etkisinin önemi düzeltme unsuru olmaktadır.Aksi durumda, yapılan işlemler karşılaştırabilir niteliğini kaybedecektir.
d) İş stratejileri: Karşılaştırma yapılırken dikkate alınması gereken bir diğer unsur da iş stratejileridir.Stratejiler arasında pazar payının korunması ya da artırılması, portföy çeşitlendirmesi, riskten kaçınma, yeni ürün geliştirilmesi, işin gündelik akışına ilişkin diğer faktörler sayılabilmektedir.

Sonraki bölümde ” Transfer Fiyatlandırması ve Türkiye ‘de Vergilendirme ” konusu ile devam edeceğiz…

Transfer Fiyatlandırması – 2 ile Benzer Yazılar:

23 Şubat 2011 Saat : 1:12

Transfer Fiyatlandırması – 2 Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

kişisel web günlüğü , ekonomi yazıları , sosyal medya yazıları ,  Son Yazılar FriendFeed
reklam
reklam
reklam
reklam

Kimler İzliyor Kimler